Chémia

Funkcia anorganickej chémie (pokračovanie)


Báza

Zásadou je akákoľvek látka, ktorá vytvára OH- (hydroxylový) anión vo vode. Keď báza príde do styku s vodou, disociuje a uvoľňuje OH-. Príklady:

NaOH + H2O ↔ Na + + OH-
Mg (OH)2 + H2O ↔ Mg2+ + 2OH-
Al (OH)3 + H2O ↔ Al3+ + 3OH-

Báza je identifikovaná prítomnosťou OH- na pravej strane vzorca. Hlavné vlastnosti základne sú:

- adstringentná chuť (chuť podobná chuti zeleného banánu, ktorá podľa všetkého „drží“ jazyk);
- viesť elektrinu vo vodnom roztoku (vo vode);
- meniť farbu určitých látok, takzvaných indikátorov kyslej bázy;
- reakcia s kyselinami, ktoré tvoria soľ a vodu.

Užitočnosť

- Hydroxid sodný (NaOH) - tiež známy ako hydroxid sodný. Je toxický a žieravý. Používa sa na odblokovanie drezu. V chemickom priemysle sa bežne používa na prípravu mydla a iných organických zlúčenín.

- Hydroxid horečnatý (Mg (OH))2) - používa sa ako antacidum žalúdka. Nazýva sa aj mlieko z magnézia.

- Hydroxid vápenatý - (Ca (OH)2) - zvané hydratované vápno, nesvietené vápno alebo zaniknuté vápno. Používa sa v stavebníctve na prípravu malty a používa sa v obrazoch. Hydroxid vápenatý vo vode sa nazýva vápenné mlieko alebo vápenná voda.

- Hydroxid amónny (NH4OH) vo vodnom roztoku je známy ako amoniak alebo amoniak. Používa sa na čistenie domácnosti, zmydelnenie tukov a olejov. Je toxický a dráždi oči.