Chémia

Zmeny fyzického stavu


Zmeny fyzikálnych stavov sú: fúzia, odparovanie, kondenzácia, stuhnutie a sublimácia.

Vo vode sú najbežnejšie transformácie fúzia, odparovanie, kondenzácia a stuhnutie. Nasleduje vysvetlenie každého z nich.

Fúzie

Zmena z pevného stavu na kvapalnú. Keď sa topí ľad, dochádza k tejto premene.

Vyparovanie

Zmena z kvapalného na plynný. Existujú tri typy odparovania: odparovanie, čo je pomalšia transformácia; var, ktorý je rýchlejším vyparovaním, je okamihom, keď voda vrie; kúrenie, čo je veľmi rýchla zmena, napríklad keď striekame vodu na horúcu platňu.

Tuhnutia

Zmena z kvapalného na pevný stav. Napríklad, keď do mrazničky vložíme tekutú vodu, aby sme vytvorili ľad.

Kondenzácia alebo skvapalnenie

Zmena z plynného na kvapalný. Keď voda dosiahne veko varnej nádoby, táto para stráca teplo a mení sa na tekutinu. To isté platí aj pre mraky. Keď sa kvapky spoja, vytvárajú dažde.

Sublimácie

Prechod z plynného do pevného stavu alebo z pevného do plynného stavu. V hre mothball sa táto zmena uskutoční. Vo vode nie je príliš časté.