Fyzika

Sprostredkovanie kníh


Len fyzika a Len Math urobili výber najlepších učebníc z každého predmetu, aby im pomohli pri štúdiu.

Vyberte jednu z nasledujúcich kategórií a pozrite si zoznam odporúčaných kníh. Toto je partnerstvo s Loja Submarino, ktoré predáva.

Základná školaveda
Geometrický dizajn
Umelecké vzdelávanie
Telesná výchova
španielsky
Sociálne štúdie
História a geografia
angličtina
matematika
portugalský
náboženstvo
Stredná školabiológie
španielsky
filozofia
fyzika
zemepis
histórie
angličtina
literatúra
matematika
portugalský
chémia
sociológia
ostatné

Súťaže a prijímacie skúšky
Všeobecné vzdelávanie
Výpočet detského vzdelania
Finančná matematika
pedagogika
počítače