Fyzika

Termometria


Hovoríme tomu Thermology časť fyziky, ktorá študuje javy týkajúce sa tepla, kúrenia, chladenia, zmien fyzikálneho stavu, zmien teploty atď. termometria Je súčasťou termológie zameranej na štúdium teploty, teplomerov a teplomerov.

Teplota

teplota Je to množstvo, ktoré charakterizuje tepelný stav tela alebo systému.

Fyzicky je koncept daný horúcemu a studenému mierne odlišný od toho, čo bežne používame v našom každodennom živote. Ako horúce môžeme definovať telo, ktoré má svoje molekuly trasúce sa veľa, tj s vysokou kinetickou energiou. Podobne je chladné telo také, ktoré má nízku agitáciu svojich molekúl.

Zvýšením teploty tela alebo systému možno povedať, že stav agitácie jeho molekúl sa zvyšuje.

Keď z chladničky vyberáme fľašu minerálnej vody alebo vyberáme koláč z rúry, uvedomujeme si, že po chvíli majú obaja tendenciu dosiahnuť izbovú teplotu. To znamená, že voda sa „zahreje“ a koláč „vychladne“. Keď dve telá alebo systémy dosiahnu rovnakú teplotu, hovoríme, že tieto telá alebo systémy sú v tepelná rovnováha.

Video: FÍSICA - TERMOMETRIA: Temperatura e Calor (August 2020).