Fyzika

Sférické šošovky


Medzi všetky aplikácie geometrickej optiky, ktorá najviac vyniká pre jej použitie v každodennom živote, je štúdium sférických šošoviek, buď v sofistikovaných astronomických výskumných zariadeniach alebo v bežných digitálnych fotoaparátoch, či už v okuliarových šošovkách alebo lupách.

Voláme sférická šošovka optický systém pozostáva z troch homogénnych a priehľadných prostriedkov, pričom hranice medzi každým párom sú dva sférické povrchy alebo sférický povrch a plochý povrch, ktoré nazývame čočkami šošoviek.

Pre jednoduchú štúdiu vezmeme do úvahy, že druhým médiom je samotná šošovka a že prvý a tretí prostriedok sú úplne rovnaké, obyčajne sklenená šošovka ponorená do vzduchu.

Typy šošoviek

Spomedzi použitých sférických šošoviek je šesť z nich pri štúdiu optiky veľmi dôležité, a to:

Bikonvexné šošovky

Je vypuklý z oboch strán a má tenší obvod ako stredná oblasť, jeho prvky sú:

Ploché konvexné šošovky

Je plochý na jednej strane a vypuklý na druhej strane, má tenší obvod ako stredná oblasť, jeho prvky sú:

Vypuklé konvexné šošovky

Má jednu konkávnu a jednu konvexnú plochu, má tenší obvod ako stredná oblasť. Jeho prvky sú: