Fyzika

Zväčšovacie sklo


Lupa je najjednoduchším optickým pozorovacím prístrojom. Nazýva sa aj lupa.

Lupa sa skladá z konvergovanej šošovky s ohniskovou vzdialenosťou rádovo centimetrov, schopnou kombinovať virtuálny obraz, priamy a väčší ako predmet.

Tento prístroj je však účinný iba vtedy, keď je pozorovaný objekt umiestnený medzi zaostrením hlavného objektu a optickým stredom.

Keď je k držiaku pripevnené lupa, nazýva sa jednoduchý mikroskop.