Fyzika

Jarný masový oscilátor (pokračovanie)


Vertikálny hmotnostný oscilátor

Predstavte si predchádzajúci systém konštantnej pružiny K a blok hmoty m, ktoré sa približujú k podmienkam ideálneho oscilátora s hmotnostnou pružinou, pričom pružina je vertikálne pripevnená k držiaku a bloku v prostredí, ktoré nespôsobuje odpor voči pohybu systému:

Môžeme pozorovať, že bodom rovnováhy tela je:

To znamená, že to je bod, kde sa elastická sila a sila sily navzájom rušia. Hoci potenciálna elastická energia nie je v tomto bode nula, považuje sa to za počiatočný bod pohybu.

Vychádzajúc z rovnovážneho bodu sa ťahaním bloku zvýši elastická sila, a keďže ide o regeneračnú silu a neberieme do úvahy rozptyly energie, musí oscilátor zostať v MHS a oscilovať medzi bodmi A a -A, pretože výsledná sila v bloku bude:

Ale keďže sa váha pri pohybe nemení, možno ju považovať za konštantnú. Sila sa teda mení úmerne k predĺženiu pohybu, takže ide o MHS.

Obdobie vyjadrené: