Fyzika

Akustický rozsah


Ľudské sluch je schopný rozlíšiť niektoré vlastnosti zvuku, ako je jeho výška, interval a zafarbenie.

výška zvuku závisí iba od jeho frekvencie, ktorá je definovaná ako rozlíšenie medzi vážny a akútna.

Vyšší rozstup je vysoký a nízky rozstup je nízky.

intervaly medzi dvoma zvukmi sú dané kvocientom medzi ich frekvenciami. ie:

Pretože interval je kvocient medzi dvoma mierami tej istej jednotky, nemá žiadny rozmer.

V skladbe sa uvádza nomenklatúra pre každý interval:

Akustický intervalFrekvenčný pomer
unisono1:1
oktáva2:1
farma3:2
štvrtý4:3
Väčšie utorok5:4
Menšie tretí6:5
Šiesty major5:3
Šiesta maloletá8:5
Vyšší tón (M)9:8
Menší tón (m)10:9
Poltón (y)16:15

Hudobné noty s rovnakým menom sú oddelené oktávovým intervalom (2: 1)

vyzerá úplne inak Jeden zvuk je charakteristika, ktorá umožňuje rozlíšenie dvoch zvukov s rovnakou výškou a intenzitou, ale ktoré sú emitované rôznymi nástrojmi.

Týmto spôsobom je pieseň, ktorú hrajú husle a klavír, rozlíšená podľa farby.