Fyzika

Statický bod


Aby bol bod v rovnováhe, musí spĺňať túto podmienku:

Výsledok všetkých síl použitých v tomto bode musí byť nula.

Príklady:

(1) Aby bod A s hmotnosťou 20 kg bol v rovnováhe, aká by mala byť intenzita sily ?

kde:

Ale pretože sila sily a normálna sila majú opačné významy, navzájom sa rušia.

A po dosiahnutí rovnovážneho stavu: