Chémia

Newlands


John Alexander Reina Newlands bol popredným anglickým chemikom, ktorý sa narodil v Southwarku v Londýne v roku 1837. Študoval periodicitu vlastností chemických prvkov.

Vo formulácii periodickej tabuľky predchádzala Dmitrij Mendeleievovi. Študoval na Royal College of Chemistry. Bol priemyselným chemikom a pracoval v cukrovare ako hlavný chemik a napísal pojednávanie o cukre.

V roku 1864 Newlands navrhol novú klasifikáciu chemických prvkov. Usporiadal prvky s podobnými vlastnosťami do 11 skupín, kde podobné prvky mali masy vo vzťahu k množstvu 8. Nazval zákon oktávy, ktorý hľadal usporiadanie prvkov podľa príkladu hudby, ako sú hudobné noty (do, d, mi , slnko, tam, si, d, mi, fa). Toto vysvätenie ukázalo určitú periodicitu.

Táto klasifikácia nevyhovovala niektorým prvkom, ako je napríklad vápnik. Jeho práca nebola vedeckou komunitou všeobecne akceptovaná a bola zosmiešňovaná. Mnohí tvrdia, že tieto prvky mohol klasifikovať podľa abecedy.

Aj keď bola neúspešná pri jej klasifikácii, jej tabuľka bola dôležitá pre vývoj tabuľky, ktorú dnes používame. V roku 1887 mu bola udelená kráľovská spoločnosť v Londýne za prínos k vede.

V roku 1898 Newland zomrel.

Video: Justice - New Lands. OFFICIAL VIDEO (August 2020).