Fyzika

Tlačiť


Ako sme videli, aby sa telo mohlo pohybovať, musí existovať interakcia medzi dvoma telom.

Ak vezmeme do úvahy čas, kedy dôjde k tejto interakcii, budeme mať telo pod vplyvom konštantnej sily, na veľmi krátky čas to bude impulz jedného tela nad druhým:

Charakteristiky impulzu sú:

  • modul:
  • Smer: Rovnaké ako pri vektore F.
  • Smer: Rovnaké ako pri vektore F.

Jednotka použitá pre Impulse v SI je: N.s

V grafe konštantnej sily sa hodnota impulzu číselne rovná oblasti medzi intervalovým časovým intervalom:

A = F.AT = I


Video: Prečo tlačiť svoje fotky! (August 2020).