Fyzika

Šikmý pohyb


Šikmý pohyb je čiastočne vertikálny a čiastočne horizontálny pohyb. Napríklad pohyb kameňa hodeného v určitom uhle s horizontálou alebo loptička kopaná v uhle s horizontálou.

Pri základoch vertikálneho pohybu je známe, že keď sa zanedbáva odpor vzduchu, telo prechádza iba gravitačným zrýchlením.

Šikmé alebo projektilné hody

Nábytok sa bude pohybovať vpred po ceste, ktorá sa dostane do maximálnej výšky, a potom zostupuje znova, čím sa vytvorí parabolická cesta.

Ak chcete študovať tento pohyb, musí sa šikmý pohyb považovať za výsledok medzi vertikálnym pohybom (y) a horizontálny pohyb (x).

Vo zvislom smere telo vykonáva rovnomerne rôznorodý pohyb s počiatočnou rýchlosťou rovnou a zrýchlenie gravitácie (g)

V horizontálnom smere telo vykonáva jednotný pohyb s rýchlosťou rovnou .

pozorovania:

  • Pri stúpaní klesá vertikálna rýchlosť, kde dosiahne bod (maximálna výška) , a klesá a zvyšuje rýchlosť.
  • Maximálny rozsah je vzdialenosť medzi miestom uvoľnenia a bodom pádu tela, tj kde y = 0.
  • Okamžitá rýchlosť je daná súčtom vektorov horizontálnych a vertikálnych rýchlostí, tj , Vektor rýchlosti sa dotýka trajektórie v každom okamihu.

Príklad:

Oštep hodí počiatočnou rýchlosťou proti0= 25 m / szvierajúci uhol 45 ° k horizontále. a) Aký je maximálny dosah (b) a maximálna dosiahnutá výška?

Na výpočet tohto pohybu je potrebné rozdeliť pohyb na vertikálny a horizontálny.

Rozklad vektora niektoré komponenty trigonometrie sú potrebné v jej zložkách:

Všeobecne môžeme nazývať uhol, ktorý vytvára .

potom:

logo:

a:

logo:

a) v horizontálnom smere (namiesto s funkcie vesmíru x):

bytosť

máme:

(1)

Zvislo (nahrádza sa hod podľa y):

bytosť

máme:

(2)

A čas je rovnaký pre obe rovnice, takže ho môžeme izolovať v (1) a nahradiť v (2):

(1)

a potom:

v prípade nahradenia v bode (2):

(2)

a kde je rozsah maximálny , Potom máme:

ale potom:

riešenie tejto rovnice pomocou Baskarovho vzorca:

ale

potom:

ale

potom

Nahradenie problémových údajov v rovnici:

(b) Vieme, že keď je výška maximálna , Takže od Torricelliho rovnice vo vertikálnom pohybe:

a nahradením problémových dát v rovnici dostaneme: