Fyzika

Elektrostatické vzorce


Elektrostatika je odvetvie elektriny, ktoré študuje vlastnosti a správanie elektrických nábojov v pokoji.

Tu je zoznam vzorcov o tomto obsahu.

Elektrické náboje
Elementárny elektrický náboj
Elektrické nabitie

electrization
Elektrifikácia trením

Obidve elektrifikované telesá majú rovnaké modulové zaťaženie, ale opačné signály.

Kontaktná elektrifikácia

Výsledný výpočet zaťaženia po procese je daný aritmetickým priemerom medzi zaťažením vodičov v kontakte.

Elektrostatická indukčná elektrifikácia

Proces je rozdelený do troch krokov:
1. krok: K elektrifikovanej tyči sa pristupuje z pôvodne neutrálneho vodiča, na základe princípu príťažlivosti a odporu sú voľné elektróny kotvy priťahované / odpudzované v závislosti od signálu indukčnej indukcie.
2. etapa: Kotva je uzemnená aj v prítomnosti induktora.
3. krok: Armatúra sa uzavrie a jej jediným nábojom je opačný signál k induktoru.

Sila pôsobiaca na zaťaženie
Coulombov zákon

Elektrická konštanta vo vákuu
Elektrické pole
Intenzita elektrického poľa

Elektrický potenciál
Elektrická potenciálna energia

Elektrický potenciál

Práca elektrickej sily

Potenciálny rozdiel