Fyzika

Šikmý pohyb


Horizontálny hod

Toto je zvláštnosť šikmého pohybu, pri ktorom je uhol nábehu nulový, to znamená, že sa začína horizontálne.

Napríklad, keď dieťa kopne loptu, ktorá padá na útes, alebo keď záhradník zaléva záhradu s vodorovne orientovanou hadicou.

Napríklad:

(Cefet-MG) Pingpongová guľa sa valí po stole konštantnou rýchlosťou 0,2 m / s. Po opustení stola spadne a dosiahne podlahu vo vzdialenosti 0,2 m od chodidiel stola. Za predpokladu, že g = 10 m / s² a zanedbateľný odpor vzduchu, určte:

a) výška stola;

b) čas potrebný na dosiahnutie lopty.

(A)

a cos0 ° = 1, potom:

, berúc do úvahy počiatočnú horizontálnu polohu nábytku nula a izoláciu T:

Ale v tomto prípade zrýchlenie gravitácie (g) bude pozitívny, pretože pohyb bude v rovnakom smere ako zrýchlenie.

, ale sin0 ° = 0, potom:

berúc do úvahy počiatočnú vertikálnu polohu nulovú a nahradzujúcu T:

b) Znalosť výšky tabuľky umožňuje vypočítať čas strávený funkciou časového posunu:

, ale sin0 ° = 0, potom: