Chémia

Lewis


Gilbert Newton Lewis sa narodil vo Weymouthe v štáte Massachusetts 23. októbra 1875. Bol popredným chemikom, ktorý študoval chemické väzby.

Doktorát získal na Harvardskej univerzite v roku 1899. V Nemecku študoval na Lipsku a Göttingene. V rokoch 1904 až 1905 viedol Úrad pre váhy a miery na vládnom laboratóriu na Filipínach. Venoval sa určitej termodynamike. Od roku 1907 do roku 1912 bol profesorom fyzikálnej chémie na Massachusettsovom technologickom inštitúte. Ešte v roku 1912 sa presťahoval na Kalifornskú univerzitu v Berkley.

V roku 1916 začal rozvíjať myšlienku, že chemické väzby sú založené na zdieľaní a prenose elektrónov. Z tohto dôvodu je jeho názov spojený so všeobecnou definíciou kyselín a zásad. V roku 1923 publikoval svoje nápady v publikácii Valence and Structure of Atoms and Molecules.

V roku 1933 izoloval deutérium, ktoré je jedným z izotopov vodíka a tvorí ťažkú ​​vodu. Bol to Lewis, kto predstavil návrh valenčných vrstiev atómov v chemických väzbách na uľahčenie vizualizácie prenosu a zdieľania elektrónov.

Lewis zomrel 23. marca 1946 v Berkley v Kalifornii.

Video: Lewis Capaldi - Someone You Loved (Smieť 2020).