Fyzika

Termometrické vzorce


Termometria je súčasťou termológie, ktorá sa zameriava na štúdium teploty, teplomerov a teplomerov.

Tu je zoznam vzorcov o tomto obsahu.

Termometrické stupnice
Fahrenheitova stupnica

Kelvinova stupnica

Prevody medzi mierkami
Celzia na Fahrenheita

Fahrenheit na Celzia

Celzia k Kelvinovi

Kelvin na Celzia