Fyzika

Univerzálne gravitačné vzorce


Univerzálna gravitácia je základná príťažlivá sila, ktorá pôsobí medzi všetkými objektmi podľa množstva hmoty, z ktorej sú vyrobené (hmotnosť).

Tu je zoznam vzorcov o tomto obsahu.

Gravitačné sily
Gravitačné sily

Univerzálna gravitačná konštanta
Keplerove zákony
Keplerov prvý zákon - zákon o obežných dráhach

„Planéty popisujú eliptické dráhy okolo Slnka, ktoré zaberajú jeden z ohniskových bodov elipsy.“

Keplerov 2. zákon - zákon o územiach "Úsek, ktorý spája slnko s planétou, opisuje rovnaké oblasti v rovnakých časových intervaloch."
Keplerov 3. zákon - dobový zákon