Fyzika

Kvantová fyzika


úvod

Doteraz boli všetky témy, ktoré sme študovali, súčasťou oblasti zvanej Klasická fyzika, Aj keď je veľmi užitočná, klasická fyzika nedokáže správne vysvetliť niektoré dôležité fyzikálne javy, ako je napríklad správanie sa hmoty v atómových a subatomárnych mierkach.

V roku 1900 sa uskutočnili štúdie Kvantová fyzika začala a trvala asi 30 rokov. V skutočnosti zatiaľ nemôžeme tvrdiť, že táto teória je úplne pripravená, pretože je to oblasť, v ktorej fyzici v súčasnosti vyvíjajú veľa vedeckej práce.

Kvantová fyzika dokáže uspokojivo vysvetliť veľa nezodpovedaných problémov až do začiatku dvadsiateho storočia. Táto teória je navyše použiteľná aj na makroskopické systémy, čo ešte viac zviditeľňuje jej genialitu.

Naším cieľom odteraz je preskúmať niektoré koncepty tejto novej teórie, aby sme predstavili základy kvantovej fyziky a pochopili, prečo klasická fyzika neslúži na vysvetlenie javov na mikroskopických mierkach.