Fyzika

Hallov efekt


V roku 1879 si počas experimentov zameraných na priame meranie signálu nosičov náboja vo vodiči Edwin H. Hall uvedomil zvláštny jav.

V tom čase už bolo známe, že keď vodič prechádzajúci elektrickým prúdom bol vystavený magnetickému poľu, zaťaženia prítomné v tomto vodiči boli vystavené sile, ktorá spôsobila zmenu jeho pohybu.

Avšak Edwin Hall opísal vznik záporne nabitých a pozitívne nabitých oblastí vo vodiči, čím sa vytvorilo magnetické pole kolmé na pole generované hlavným prúdom.

Na jeho počesť sa tento efekt stal známym ako Hall efekt.

Video: What is Hall Effect and How Hall Effect Sensors Work (Júl 2020).