Fyzika

Slovník - Q


  • kvantum: Menšie množstvo energie, ktorá sa môže prenášať pri akejkoľvek vlnovej dĺžke.
  • kg: Kilogram je hmotnosť ekvivalentná štandardu zloženému z irídia a platiny, ktorý sa nachádza v Medzinárodnom múzeu váh a mier v meste Sevres vo Francúzsku od roku 1889. Je to rovnovážny valec s priemerom 39 mm a priemerom 39 mm.