Chémia

Döbereiner


Johann Wolfgang Dobereiner bol chemik, ktorý sa narodil 13. decembra 1780 v Nemecku. Bol autorom trojíc zákonov periodickej tabuľky.

Bol to tréner trénera a jeho formálne vzdelanie bolo obmedzené. Sama sa učila a začiatkom 14. roku odišla pracovať ako asistentka do lekárne. Jeho skoré chemické znalosti upútali pozornosť Karla Augusta, ktorý mu zabezpečil nomináciu na Univerzitu v Yene. Jeho hodiny sa často zúčastňoval Goethe, ktorý prejavil veľký záujem o vedu. Mnohokrát viac ako vaše spisy.

Pracoval ako profesor chémie na univerzite v Yene. V roku 1829 si Dobereiner uvedomil, že nedávno objavený brómový prvok mal vlastnosti, ktoré akoby ležali uprostred medzi chlórom a jódom. Tiež, že ich atómová hmotnosť bola priamo v strede týchto dvoch prvkov.

Začal študovať zoznam známych prvkov, zaznamenávajúc ich vlastnosti a atómové hmotnosti. Našli sa dve ďalšie skupiny s rovnakým vzorom. Tieto skupiny pomenoval Triad.

Začal rozsiahly výskum s cieľom identifikovať viac prvkov a skupín, ale podarilo sa mu zaradiť iba prvky zo skupiny 9 z 54 známych v tom čase. Dobereinerské triády boli vedcami času považované za náhodné.

Tento objav bol dôležitý pre vývoj technológie optického skla. Dobereiner zomrel 24. marca 1849.