Chémia

Hess


Germain Henri Ivanovitch Hess bol chemikom narodeným v Ženeve vo Švajčiarsku 7. augusta 1802. Študoval jeden z najdôležitejších princípov termochémie a vypracoval Hessov zákon.

Študoval medicínu, chémiu a geológiu na univerzite v Tartu v rokoch 1822 až 1825. Bol lekárom, kým sa v roku 1830 nestal profesorom chémie na Univerzite v Petrohrade. Jeho počiatočný výskum bol oxidácia cukrov.

Jeho hlavný výskum sa týkal ložísk ruského nerastného a zemného plynu v oblasti Baku na pobreží Kaspického mora. V roku 1834 napísal učebnicu chémie, ktorú prijali študenti z mnohých ruských škôl a univerzít.

V roku 1840 vyhlásil Hessov zákon. Tento zákon uvádza, že pri chemickej reakcii je množstvo vyprodukovaného tepla konštantné a nezávislé od počtu reakčných krokov. V skutočnosti by to bol osobitný prípad všeobecnej zásady úspory energie.

Hess publikoval knihu Základy chémie, jeden z najlepších chemických textov v Rusku už roky.

Henri Hess zomrel 30. novembra 1850 v Petrohrade.

Video: 01 Hitlerovi Muži Rudolf Hess zástupce (Smieť 2020).