Fyzika

Akustické aplikácie


Štúdium javov súvisiacich so zvukom sa pohybuje od pochopenia toho, ako naše uši fungujú ako senzory, ktoré prenášajú signály do mozgu, až po pochopenie, čo je to hudba.

Táto oblasť poteší mnohých vedcov, pretože dokáže vysvetliť problémy, ako je napríklad zabarvení - čo spôsobuje, že hudobná nota produkuje iný zvuk pri hraní na klavíri alebo flaute - a tiež vysvetľuje problémy, ako sú ozveny a dozvuky, ako aj Dopplerov efekt, ktorý spôsobuje, že zdanlivá frekvencia zdroja sa mení, keď sa pohybuje.