Chémia

Guldberg


Cato Maximilian Guldberg bol kresťanský chemik a matematik narodený v Nórsku, dnes Oslo. Narodený v roku 1836.

Spolu so svojím švagrom Peterom Waageom formuloval chemický zákon masového pôsobenia ako funkciu rýchlosti a koncentrácie reagencií a určil, či táto reakcia bude reverzibilná z hľadiska koncentrácie reagencií.

Venoval sa štúdiu termodynamiky. Študoval na Vysokej škole kresťanskej. Vyučoval na Kráľovskej vojenskej škole. Neskôr pôsobil ako profesor aplikovanej matematiky na tej istej univerzite.

V roku 1864 s Waageom sformulovali zákon mas. Študovali tiež vplyv teploty na rýchlosť chemických reakcií. Trvalo 15 rokov, kým jeho diela boli uznané francúzskymi a nemeckými vedcami tej doby.

Jeho diela boli vyhotovené v nórčine a neskôr preložené do francúzštiny. V roku 1870 študoval Guldberg zmenu teploty tuhnutia a tlaku pár rozpustením zlúčeniny v čistej kvapaline.
Zomrel v Nórsku vo veku 66 rokov.

Video: WWE Guldberg vs Brock lesnar latest (Smieť 2020).