Chémia

Cvičenia z chémie


Chemické funkcie, indikátory, pH a moderné teórie

Pozrite si naše vyriešené cvičenia k tomuto obsahu nižšie.

Odpovede zobrazíte kliknutím na tlačidlo vedľa každej otázky.

1. Čo sú kyslé zásady?

2. Aké sú najznámejšie kyslé zásadité ukazovatele?

3. Aká farba má fenolftaleín pri kontakte s kyselinou?

4. Aká farba má fenolftaleín pri kontakte so základňou?

5. Uveďte príklady niektorých prírodných indikátorov kyslej bázy?

6. Akú farbu získava metyl oranžová pri kontakte s kyselinou?

7. Niektoré ukazovatele sú také účinné, že dokážu zmerať kyslosť alebo zásaditosť roztoku. Ako sa volá tento titul?

8. Čo znamená pH?

9. Ak má roztok hodnotu pH rovnú 4, dá sa povedať, že ide o kyslý alebo zásaditý roztok? Prečo?

10. Čo je bod obratu?