Chémia

Látky a reakcie na benzín


Komerčne používaný benzín obsahuje niekoľko látok.

Vo vnútri vozidla sa vyskytujú určité chemické reakcie, ktoré tvoria produkty škodlivé pre zdravie a životné prostredie.

V motore auta máme:

- uhľovodíková zmes
- etanol
- zlúčeniny síry
- vzdušný kyslík
- dusík vo vzduchu

Po reakciách sa tvoria:

- oxid uhličitý
- oxid uhoľnatý
- sadze (uhlík)
- oxid siričitý
- oxid sírový
- plynný ozón
- ethanal
- voda
- nesýtené uhľovodíky
- ostatné zvyškové zlúčeniny

Tieto zlúčeniny sa uvoľňujú do atmosféry.

Oxidy reagujú s vodou za vzniku kyselín.

Oxidy uvoľňované do atmosféry riadia dažďová voda. Oxid uhličitý s vodou vytvorí kyselinu uhličitú, čo je normálny dážď.

CO2 + H2O → H2CO3 oxid uhličitý a voda tvoriaca kyselinu uhličitú

Oxidy síry a dusíka reagujú s dažďovou vodou na kyseliny, kyslé dažde, veľmi škodlivé pre životné prostredie.

SO2 + H2O → H2SO3 oxid siričitý a voda tvoriaca kyselinu sírovú

SO3 + H2O → H2SO4 oxid sírový a voda tvoriaca kyselinu sírovú