Chémia

Oktánový benzín


Aby motor automobilu fungoval dobre, musí sa do neho nastriekať zmes benzínu a vzduchu.

Vo vnútri vozidla zmes dostáva elektrickú iskru a exploduje a vytvára plyny.

Tieto plyny zvyšujú tlak vo vnútri spaľovacieho valca a spôsobujú pohyb piestu, ktorý spôsobuje chod motora.

Intenzita energie uvoľnenej počas explózie spôsobuje pohyb vozidla.

V závislosti od zmesi môže benzín po stlačení explodovať v predstihu, čím sa znižuje intenzita výbuchu.

Dobrý benzín, ak má vysokú pevnosť v tlaku bez predčasného výbuchu.

Vedci používajú ako štandard na meranie kvality benzínu dva uhľovodíky. Heptán, ktorý má veľmi nízku odolnosť proti stlačeniu, má hodnotu 0 (nula) a 2,2,4-trimetylpentán-izooktán, ktorý má vysokú pevnosť v tlaku, hodnotu 100 (sto).

Takže benzín s 90 oktánmi je taký, ktorý sa správa, akoby to bola zmes 10% heptánu a 90% izooktánu.