Chémia

Aký je najhojnejší chemický prvok na Zemi?


Najhojnejším chemickým prvkom na Zemi je kyslík, ktorý tvorí asi 49,5% hmotnosti zemskej kôry, vody a zemskej atmosféry.

Druhým prvkom je kremík.

Oxid kremičitý a kremičitany tvoria asi 87% zlúčenín v zemskej kôre.