Chémia

Ako prebieha spontánne horenie?


Materiály skladované vo veľkých množstvách sa môžu samovoľne vznietiť.

Je to spôsobené vnútorným teplom spôsobeným oxidáciou (reakcia, pri ktorej dochádza k strate elektrónov, najmä ak sa kyslík kombinuje s iným chemickým prvkom alebo keď sa zo zlúčeniny odstráni vodík).

Táto oxidácia neumožňuje uvoľňovanie tepla do okolitého vzduchu, teplota materiálu sa zvyšuje, až kým nedosiahne svoj bod vzplanutia a nespôsobí plamene.

Okolo roku 290 pred Kristom čínsky text zaznamenáva tento jav popisujúci spontánne spaľovanie skladovaného tkaniva namočeného v oleji.