Chémia

Democritus


Demokritus z Abdery bol dôležitým gréckym filozofom, ktorý žil v rokoch 460 až 370 pnl. Bol tiež astronóm a matematik.

Jeho predstavy o atomizme boli také, že všetka hmota bola tvorená malými časticami, ktoré pomenoval atómy, čo znamená nerozdeliteľné častice. Grécke slovo kde znamená nie a máme znamená kus.

Nie je jasné, či tieto atomistické myšlienky boli jeho vlastnými alebo myšlienkami jeho pána Leucippusa. Pre Demokrita bol vesmír nekonečný, kde existovalo mnoho ďalších podobných svetov, ako je ten náš.

Existujú záznamy, ktoré napísal o 90 dielach. Slávna fráza z Demokrita:

„Všetko vo vesmíre je výsledkom náhody a nevyhnutnosti.“

Video: Introduction to Democritus (Smieť 2020).