Chémia

Ako vedci nakladajú s rádioaktívnymi materiálmi?


S rádioaktívnymi materiálmi sa zvyčajne zaobchádza v zariadeniach nazývaných „priehradky na rukavice“.

Materiál by mal byť umiestnený vo vnútri uzavretej škatule a obsluha má rukavice, ktoré sa nanášajú na steny škatule. Týmto spôsobom sú operátor a životné prostredie chránené pred rádioaktívnymi emisiami.

Ak rádioaktívny materiál emituje gama, malo by sa okrem žiarenia alfa a beta vykonať manipulácia pomocou diaľkových ovládacích a sieťových materiálov absorbujúcich emisie.

Steny miestnosti, kde sú rádioaktívne materiály, sú vyrobené z olova s ​​hrúbkou 10 cm.