Chémia

Bronsted


Johannes Nicolaus Bronsted bol chemik narodený vo Varde v Dánsku 22. februára 1879, ktorý vyvinul novú teóriu pre kyseliny a zásady.

Bol synom stavebného inžiniera. Strata pri narodení. Jeho otec sa oženil, ale zomrel, keď mal Bronsted 14 rokov.

Prekonal svoje detstvo a traumatické dospievanie, študoval na polytechnickom inštitúte v Kodani. Prišiel na univerzitu a vyštudoval chemické inžinierstvo a v roku 1908 získal titul Ph.D. V roku 1921 sa jej podarilo oddeliť izotopy spolu s uhorským György Carl von Hevesy.

V roku 1923 predstavil svoju najdôležitejšiu termodynamickú protónovú teóriu na báze kyseliny. Súčasne túto teóriu vypracoval aj anglický chemik Tomas Martin Lowry. Nová protónová teória by neskôr niesla meno dvoch vedcov, Bronsted-Lowryho teória.

Bronsted tiež študoval katalytické vlastnosti a silné kyseliny a zásady. V roku 1927 pôsobil aj v oblasti elektrolytov.

Počas druhej svetovej vojny bol proti nacistickej strane a bol zvolený dánskou stranou. Ochoril a zomrel po voľbách 17. decembra 1947, pričom nezastával svoju politickú funkciu.