Chémia

Denná chémia


Pečenie sódy

Hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3), ktorá sa nesprávne nazýva uhličitan sodný, je zásaditá soľ, netoxická a reaguje s vodou, pričom uvoľňuje oxid uhličitý (CO2) a vytvorenie hydroxidu sodného (NaOH).

Táto soľ pôsobí ako účinná látka vo väčšine šumivých látok používaných na boj proti prekysleniu žalúdka a drozdu.

Pri varení sa široko používa ako pečivo a chlieb.

Stále sa nachádza v suchých alebo mokrých hasiacich prístrojoch.