Chémia

Periodická tabuľka


Od devätnásteho storočia si vedci začali uvedomovať, že chemické prvky sa dajú zoskupiť do stĺpcov, vytvorených zhromažďovaním prvkov s podobnými vlastnosťami.

Počet známych chemických prvkov sa v priebehu storočí zvýšil, najmä v 19. storočí.

Pozrite sa na tabuľku:

Do konca storočia:

Počet chemických prvkov

XVI

14

XVII

33

XIX

83

XX

112

Niektoré prvky boli známe už pred rokom 1650, ako napríklad Ag, C, As, Au, Hg, Pb, Sn, Sb, Cu, S.

Keď sa toľko chemikov pokúsi klasifikovať chemické prvky, Dimitri Ivanovitch Mendeleyev bolo to, čo vynikalo najviac. Jeho práca v klasifikácii prvkov sa používa dodnes. Vytvoril periodická tabuľka prvkov, ktoré slúžili ako základ pre organizovanie toho, čo máme dnes.

Mendelejev poznamenal, že vlastnosti chemických látok sú usporiadané vzostupne podľa ich atómových hmot.

Zákon periodicity - Mnoho fyzikálnych a chemických vlastností prvkov sa pravidelne mení podľa ich atómových čísel.