Chémia

Byt Isomeria (pokračovanie)


Metaméria alebo kompenzačná izoméria

K tejto izomérii dochádza medzi izomérmi, ktoré patria do rovnakej funkcie, ale líšia sa polohou heteroatómu v uhlíkovom reťazci.

Heteroatóm musí byť vždy medzi atómami uhlíka.

Príklady:

Funkcia Isomeria

Vyskytuje sa, keď izoméry patria do rôznych funkcií. Najbežnejšie izoméry pre tento typ izomérie sú:

- alkohol a éter
- aldehyd a ketón
- karboxylová kyselina a ester

Príklady:

- alkohol a éter: C2H6

- aldehyd a ketón: C3H6

- kyselina karboxylová a ester: C4H82

Video: QUÍMICA ISOMERIA estructural de CADENA BACHILLERATO organica isomeros (Júl 2020).