Chémia

Uhlíkové reťazce


Atóm uhlíka má vlastnosť tvoriť uhlíkové reťazce. Sú rozdelené do otvorené zatvorené alebo zmiešaný.

Otvorené reťazce sa tiež nazývajú acyklické alebo alifatické reťazce. Majú dva konce alebo konce reťaze.

Sú klasifikované podľa prítomnosti heteroatómu alebo nie medzi uhlíkmi.

- homogénna - nemá medzi atómami uhlíka heteroatómy.

- heterogénne - má medzi atómami uhlíka heteroatóm.


Otvorené reťazce môžu byť tiež klasifikované podľa prítomnosti radikálov (vetiev) v uhlíkovom reťazci.

- normálne - nemá radikály.

- rozvetvený - má radikály.

Otvorené uhlíkové reťazce možno klasifikovať podľa typu chemickej väzby.

nasýtený - ak sú v uhlíkovom reťazci iba jednoduché väzby.

nenasýtené - ak sú uhlíkové reťazce dvojité alebo trojité väzby.