Chémia

Lewisova teória


Americký chemik Gilbert Newton Lewis vyvinul teóriu kyslej bázy spojenú s elektrónový pár.

Lewisova kyselina - je chemický druh, ktorý prijíma elektrónový pár pri chemickej reakcii.
Lewisova báza - je chemický druh, ktorý daruje elektrónový pár pri chemickej reakcii.

Príklad:

Súhrnná tabuľka kyslých zásad

TEÓRIE

ACID

BASE

Arrhenius

Uvoľnite H + vo vodnom roztoku

Uvoľňuje OH- vo vodnom roztoku

Bronsted-Lowryho

Darujte 1 protón

Prijmite 1 protón

lewis

Získajte elektrónový pár

Darujte elektrónový pár