Chémia

Uhľovodíky (pokračovanie)


Sú to acyklické uhľovodíky, ktoré majú vo svojom uhlíkovom reťazci dve dvojité väzby. Jeho všeobecný vzorec je CnH2n-2

Najznámejším diénom je 2-metyl-buta-1,3-dién (izoprén).

Postupujte podľa príkladov.