Chémia

Moderné teórie kyselín a báz


Všeobecne možno povedať, že vieme, že kyselina je každá látka, ktorá vo vode vytvára katión H + a že báza je každá látka, ktorá vo vode vytvára OH-anión.

Táto teória sa už dlho používa na vysvetlenie pojmu kyselina a zásada. Je to Arrheniova teória.

Postupom času však vznikli nové teórie týkajúce sa kyseliny a zásady. To sú hovory moderné teórie kyselinovej bázy, Sú to:

- Bronstedova-Lowryova teória
- Lewisova teória

Najprv sa pozrime na Arrheniovu teóriu.

Arrheniova teória

Pre tohto vedca sú kyseliny a zásady elektrolyty, ktoré pri kontakte s iónmi uvoľňujú vodu. Ak kyselina uvoľní ióny vo vodnom roztoku, a ionizácie, Príklad:

HCI + H2O → H + + Cl-

V skutočnosti uvoľňuje hydróniový ión (H3O +), takto:

HCI + H2O → H3O ++ Cl-

Ak báza uvoľňuje ióny vo vodnom roztoku, a štiepenie, Príklad:

NaOH + H2O → Na + + OH-

Kyselina arrhénová - je každá látka, ktorá vo vode vytvára katión H +.
Arrheniová báza - je akákoľvek látka, ktorá vo vode vytvára OH-anión.

Ďalej budeme študovať Bronsted-Lowryho a Lewisovu teóriu.