Chémia

Organické funkcie


Kvôli veľkému počtu organických zlúčenín, ktoré existujú, bolo potrebné ich zoskupiť do organických funkcií.

Látky boli klasifikované podľa ich podobných vlastností a zloženia, aby sa zlepšilo štúdium týchto zlúčenín, ako aj anorganických zlúčenín.

Hlavné organické funkcie sú uvedené nižšie:

- uhľovodík
- alkohol
- fenol
- aldehyd
- ketón
- éter
- ester
- karboxylová kyselina
- amín
- amid
- nitril
- halogenid

Od tejto chvíle budeme študovať každú z týchto funkcií, počínajúc uhľovodíkmi.