Chémia

Chemická rovnováha (pokračovanie)


Bežný iónový efekt

Pri iónovej rovnováhe môže pridávanie chemických látok uvažovať o iónoch, ktoré už v systéme existujú alebo nie.

Ak už pridaný ión existuje v rovnováhe (bežný ión), jeho správanie bude ako pridanie akejkoľvek látky, ktorá už v reakcii existuje.

Ak sa pridá druh, ktorý systém nemá a reaguje s prítomnou rovnováhou, mali by sme študovať účinok zníženia koncentrácie tejto druhej látky. Ak pridaná látka nereaguje v rovnováhe, jej pridaním sa systém neupraví. Pozrite si nasledujúci príklad:

Podľa toho, že sa vyváženie posúva, mení sa farba roztoku.

Pozrite sa, čo sa môže stať, ak sa pridá k tejto reakcii:

- Pridanie HCl (aq) - Kyselina HCI ionizuje za vzniku iónu H + katiónu (aq). Preto spôsobuje zvýšenie koncentrácie tohto iónu v systéme. Posúva zostatok doprava, kým sa nespotrebovaný nadbytok nespotrebuje. H + ión (aq) je bežným iónom do systému.

- pridanie NaOH - báza NaOH sa disociuje za vzniku aniónového iónu OH- (aq), ktorý reaguje s katiónom H + (aq), čo spôsobuje tvorbu vody a znižuje koncentráciu H + (aq). Posunie zostatok doľava, aby sa vynulovalo množstvo odstránené z tohto iónu. OH- (aq) ión je nezvyčajný ión do rovnováhy.