Chémia

Chemická kinetika


Vidíme, že niektoré chemické reakcie prebiehajú rýchlejšie a iné pomalšie.

Nie každá chemická reakcia sa odohráva súčasne. Niektorí trvajú hodiny, dni, roky. Iné trvajú zlomok sekundy.

Chemické reakcie sa vyskytujú pri rôznych rýchlostiach, ako je proces trávenia potravy, ktorý trvá niekoľko hodín a výbuch, ktorý je okamžitý. Tu sú niektoré chemické reakcie:

- kyselina a zásada sú okamžité reakcie;
- tvorba hrdze, ktorá trvá roky;
- rozpustenie šumivej tablety, ktorá trvá niekoľko sekúnd;
- rádioaktívny rozpad, ktorý často trvá miliardy rokov;
- spálenie sviečky, ktorá trvá niekoľko hodín;
- pálenie zápalky, ktorá trvá niekoľko sekúnd;
- skalná formácia, ktorá trvá niekoľko miliónov rokov.

     
  

Niekedy je dôležité kontrolovať tieto reakcie tak, že sú rýchlejšie alebo pomalšie.

chemická kinetika Je to oblasť chémie, ktorá študuje rýchlosť chemických reakcií a faktory, ktoré túto rýchlosť menia.