Chémia

Chemická kinetika (pokračovanie)


Teória zrážok

Atómy molekúl reagencií sú vždy v pohybe a vytvárajú veľa zrážok (otrasy). Časť týchto zrážok zvyšuje rýchlosť chemickej reakcie.

Čím viac šokov má energia a správna geometria, tým rýchlejšie je reakcia. Existujú dva typy kolízií:

- horizontálne - pomalšie kolízie
- vertikálne - rýchlejšie kolízie, efektívne kolízie

Pozrite si dva kolízne modely na vytvorenie dvoch molekúl HCl:

Horizontálna kolízia

Všimnite si, že po prvej zrážke sa vytvorí iba jedna molekula HCl. Druhá molekula sa vytvorí pri druhej zrážke.

Vertikálna kolízia

Všimnite si, že molekula H2 sa blíži k molekule Cl2 veľmi rýchlo. Potom sa násilne zrazia a vytvoria dve molekuly HCl, ktoré sa čoskoro vzdialia.

Prvá kolízia tvorí aktivovaný komplex (dve molekuly HCl). K tejto zrážke dochádza veľmi rýchlo, a preto rýchlejšie, efektívnejšie. Zrýchľuje chemickú reakciu.

Medziprodukt, v ktorom sa aktivovaný komplex tvorí, je prechodný stav, v ktorom je zahrnutá vysoká energetická hodnota. aktivovaný komplex Chemický druh s najvyššou energetickou hodnotou v celej chemickej reakcii má veľmi krátku životnosť.