Chémia

Proustov zákon


„Daná zlúčenina sa skladá z jednoduchších látok, vždy spojených v rovnakom hmotnostnom pomere.“

Francúzsky chemik Joseph Louis Proust poznamenal, že v chemickej reakcii je vzťah medzi hmotnosťou zúčastnených látok vždy konštantný. Proustov zákon alebo Zákon definovaných pomerov hovorí, že dva alebo viac prvkov, ak sa spoja do formy látok, si zachováva určité proporcie.

Poznámka: Hmotnosť molekuly vody je 18 g a je súčtom atómových hmotností vodíka a kyslíka.

H2 - atómová hmotnosť = 1 → 2 x 1 = 2 g
O - atómová hmotnosť = 16 - 1 x 16 = 16 g

Takže 18 g vody má vždy 16 g kyslíka a 2 g vodíka. Molekula vody je v pomere 1: 8.

Lavoisier a Proust zákony sú nazývané Ponder Laws pretože súvisia s hmotnosťou chemických prvkov pri chemických reakciách.