Chémia

Lavoisierov zákon


„Pri chemickej reakcii sa súčet hmotností reaktantov rovná súčtu hmotností produktov.“

Podľa tohto zákona, v uzavretom chemickom systéme, bez ohľadu na to, k akej premene dôjde, hmota nasleduje konštantnú.

Tieto vyhlásenia sa riadia prírodným zákonom. Zistil to francúzsky vedec Antoine Lavoisierna konci 17. storočia. Z tohto dôvodu sa tento zákon stal známym ako Lhej Lavoisier alebo zákon o ochrane cestovín.

Jeho je tiež slávna fráza: „V prírode sa nič nestratí, nič sa nevytvorí. Všetko sa mení.“.

Poznámka:
Reakcia medzi látkami A a B sa zmení na C. Hmotnosť látky A je 20 g a B je 5 g. Aká je hmotnosť C?

A + B → C
20 g 5 g x

Takže: 20 + 5 = 25 g C

A + B → C
20 g 5 g 25 g

Táto reakcia je v súlade s Lavoisierovým zákonom, kde súčet hmotností reaktantov sa rovná súčtu hmotností produktov.