Chémia

Chemické prvky a symboly


Chemický prvok je súbor všetkých atómov s rovnakým atómovým číslom (Z). Atómové číslo (Z) identifikuje prvok. Tento návrh predložil Moseleyv roku 1914.

Každý chemický prvok je označený symbolom. Symbol prvku by mal byť vo všeobecnosti veľkými začiatočnými písmenami jeho názvu.

H - vodík
F - fluór
O - kyslík
I - jód
C - uhlík
N - dusík
B - bór

Za ostatnými nasleduje druhé písmeno prvku.

Kobalt
Cr - chróm
Cu - meď
Cs - Cesium
Ca - vápnik
Cl - chlór
Cd - kadmium

Iní majú svoj symbol odvodený od latinského mena.

V (natrium) - sodík
K (Kalium) - draslík
S (síra) - síra
P (fosfor) - fosfor
Ag (argentum) - Striebro
Au (aurum) - zlato
Cu (meď) - meď
Sn (stannum) - cín
Pb (olovo) - olovo
Hg (hydrargyrium) - ortuť

Symbol predstavuje atóm chemického prvku. Znázornenie (zápis) sa robí umiestnením symbolu prvku, atómového čísla Z doľava a pod symbol a čísla hmotnosti (A) doľava alebo doprava nad symbol. Pozrite si model:

Pozrite sa na príklady: