Chémia

Izotop, izobar a izotón


Ak sa pozrieme na atómové číslo, hmotnostné číslo a neutróny rôznych atómov, nájdeme sady atómov s iným rovnakým počtom.

Izotopy sú atómy, ktoré majú rovnaký počet protónov (p) a rôzne hmotnostné čísla (A). Príklad: vodík (H).

H 2 H 3 H
¹                      ¹                ¹

vodíkový deutérium trícium
Z = 1 Z = 1 Z = 1
A = 1 A = 2 A = 3

Tento jav je svojou povahou veľmi bežný. Takmer všetky prírodné chemické prvky sa tvoria zmiešaním izotopov.

Izobary sú atómy, ktoré majú rovnaké hmotnostné číslo (A) a rôzny počet protónov. Príklad:

40K
19

A = 40
Z = 19

40AC
20

A = 40
Z = 20

Sú to atómy rôznych chemických prvkov, ale majú rovnaké hmotnostné číslo.

Izotóny sú atómy, ktoré majú rovnaký počet neutrónov a rôzny počet protónov a hmôt. Sú to atómy rôznych chemických prvkov. Príklad:

A = 37cl
Z = 17
_______
n = 20

A = 40AC
Z = 20
________
n = 20

Izotóny majú rôzne chemické a fyzikálne vlastnosti.