Chémia

Merné jednotky


Hmotu, telo alebo látku a energiu je možné kvantitatívne vyhodnotiť. Každá charakteristika, ktorú je možné kvantifikovať, predstavuje a fyzická veľkosť.

Fyzická veľkosť

Dĺžka, hmotnosť, teplota, čas, objem, sila, množstvo hmoty atď. Tieto množstvá sa vyhodnocujú podľa merných jednotiek prijatých konvenciou a každá jednotka má svoj symbol.

Napríklad m Symbol plynomeru. Hodnota množstva sa môže vyjadriť číslom a mernou jednotkou. Príklad: 25 ° C, 100 m.

Merné jednotky

Skupina jednotiek je známa ako systém jednotiek merania. Najpoužívanejší je SI (medzinárodný systém jednotiek). Všimnite si jednotky SI:

veľkosť

JEDNOTKA JEDNOTKY

SYMBOL

hmota

kilogram

kilogram

dĺžka

meter

m

čas

druhý

s

elektrický prúd

ampér

teplota
termodynamika

Kelvin

K

rozloha

meter štvorcový

tlak

veľkonočné

pa

pevnosť

newton

N

intenzita svetla

Candela

CD

množstvo látky

mol

mol

rýchlosť

metrov za sekundu

m / s

energie

joule

J

elektrické napätie

volt

V

objem

kubický meter

m?

energie

watt

W